Cykling

Når temperaturen og vejret tillade det, vil vi ud og cykle på landevejen. Vi cykler altid som en gruppe, hvor vi undervejs vil træne interval eller tempo kørsel, som gør at alle vil få maksimal ud af træningen. Vi cykler både på ruter som er flade samt ud til område med masser af højder (som Sjælland nu kan tilbyde).

Adfærdskodeks HVIDOVRE TRIATHLON CLUB

overordnede kodeks for god cykeladfærd er:

“Jeg kører ordentligt”

Med dette signalere HVTRI og slå fast overfor klubbens medlemmer, sponsorer, andre klubber og øvrige omgivelser, at alle medlemmer har samme overordnede adfærdskodeks. Det enkelte medlem har et selvstændigt og individuelt ansvar for at leve op til adfærds kodekset. Overholdelse af adfærdskodekset er det enkelte medlems berettigelse til at være medlem i HVTRI

HVTRI ønsker, at alle klubbens medlemmer de bedste cykeloplevelser som overhovedet er muligt. Vi skal tage et personligt ansvar for vores egen adfærd, vi skal tage et medansvar for andre medlemmers adfærd. Vi cykler med respekt for den trafik hvori vi færdes,

Med respekt for alle andre trafikanter

Med respekt for den natur vi kører i

Med respekt for medlemmernes individuelle ønsker og formået

Med respekt for færdselsloven.

Sikkerhed

Den kørselsmæssige sikkerhed skal ved hver træning og i HVTRI cykelklub´s tøj være i fokus. Vi skal for enhver pris undgå uheld. Derfor er det vigtigt at alle ryttere kender og accepterer nedenstående regler, og at de ALTID overholdes. Det overordnede ansvar for sikkerheden på hver tur ligger hos Kaptajnen som ligger ruten, men alle ryttere har individuelt samt fælles ansvar for at turene forgår sikkert, trygt, sikkert samt disciplineret.

Derfor:

Vi overholder altid færdselsloven – også kørsel på cykelstier.

Vi kører altid med cykelhjelm. INGEN CYKELHJELM = INGEN CYKELTUR.

Vi viser hensyn overfor alle andre trafikanter.

Vi signalerer til andre trafikanter, at vi har set dem og at vi tager hensyn til dem, f.eks. fodgængere, heste, modkørende og overhalende biler.

Vi kører efter forholdene og tilpasser vores hastighed.

Vi signalerer i god tid ved forhindringer forude f.eks. huller i vejen, holdende og modkørende biler.

Vi signalerer i god tid ved kryds og samler holdet når alle er kommet over.

Vi holder ordentlig afstand til hinanden undgår pludselige opbremsninger, pludselige baneskift og andet der kan skabe uro og medføre uheld.

Vi drikker og spiser når vi ligger bagest i gruppen.

Etik /adfærd I Hvidovre har vi noget af det mest spændende og udfordrende terræn at cykle i. Det stiller krav til måden vi cykler sammen på samt måden vi hjælper hinanden på. Vi har en række sponsorer som støtter vores klub, vi repræsenterer dermed sponsorer og HVIDOVRE TRIATHLON CLUB når vi er i vores cykeltøj samt til klub arrangementer. Uanset om det er i klubregi eller ikke. Dårlig cykeladfærd må på intet tidspunkt kunne forbindes til HVTRI.

Derfor:

Vi undlader at provokere andre – vi hilser altid pænt på andre trafikanter.

Vi holder naturen ren vi efterlader ikke affald af nogen art i naturen.

Vi hjælper hinanden og venter på hinanden ved uheld/defekt.

Vi kører på de “svagestes” præmisser og hjælper disse.

Vi efterlader ingen alene ude på ruten. Alle skal med hjem i god behold.

Vi anvender ikke forbudte stoffer i forbindelse med arrangementer i HVTRI .