Socialt

Klubbens fundament er baseret på et velfungerende socialt miljø med stor rummelighed, og på at det enkelte medlem yder et bidrag til klubbens virke. Gennem socialt samvær og fællesskab mener vi at kunne højne og fremme lysten, motivationen og den enkeltes resultater.